Nu går vi äntligen igång. Den stora studion är inte helt klar, men vi har bokat en studio som är klar till den 16 april mellan 20-21. Vi sänder på 88,9 MHz, och i princip skall den höras i hela Stockholm.


"Hur lät det? Lyssnarrapporter, kommentarer och förslag mottages tacksamt på mail: seppo@malkki.se

Programförklaring för Radio Tokholm

Radio Tokholm är en närradiokanal som skall sända över Stockholm med omnejd via Radio Sydväst och på 88.9 MHz.

Kanalen ägs av föreningen RSMH* Solbergagården, en av Sveriges äldsta RSMH-föreningar (grundad 1973 som efterföljare till den första föreningen Bra-åha 1967, i samband med den stora prykiatriomvandlingen). Den är öppen för alla andra 24 föreningar i Stockholms län, samt för distriktet och riksförbundet med ungdomsförbundet RUS och andra som delar RSMHs mål och värderingar.

RSMH är en kamratstödjande  förening för personer med psykiska funktionshinder.  Denna grupp är större än man i allmänhet vet och känner till. Man beräknar att mellan 10-15% av Sveriges befolkning söker sig till psykiatrin varje år. Det motsvarar drygt 100,000 människor årligen. Och problemen söker sig nedåt i åldrarna. Det blir allt vanligare att barn och ungdomar drabbas av besvär - bulemi, anorexi och får andra diagnoser på grund av mobbning och annat.

I Lund har Radio Galen sänt i 17 år via Studentradion, och de senaste åren också via webben. Just webben är det som gör podcast till ett intressant medium, eftersom det breddar den möjliga lyssnarskaran från snävt geografiskt avgränsade områden till hela landet och även utomlands över världen. (Plötsligt finns det möjlighet för en liten lokalradiosändare att nå lika långt som BBC...)

Avsikten med Radio Tokholm är att sända program som är intressanta både för målgruppen och andra utanför den - anhöriga, intresserade, politiker, tjänstemän, musikutövare, konstnärer.

Det finns inga fasta ramar, men målet är att erbjuda en blandning av lek, allvar och musik. Här skall även de kunna komma till tals som upplever att de är tvingade till tystnad. Här skall vi kunna lämna juridiska råd till dem som behöver. Kompetensen finns redan 'i huset'.

Vi skall intervjua brukare politiker, chefer, utförare, psykiatriker och psykologer, personal, handläggare, anhöriga och andra som i sitt arbete stöter på våra brukare.

Vi vill ge röst åt de människor med psykiska funktionshinder som idag inte har en plattform att tala ifrån.

Seppo Mälkki, RSMH; Östen Hannmyhr, RUS

*RSMH = Rikksförbundet för Mental och Social Hälsa
RUS = Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa

Tillbaka