Frågor o. Svar om Radio Tokholm:

 

Seppo Mälkki, "intervjuad" September 2007 av
Leo, dataansvarig på Solbergagården.

 

F. Vem är ansvarig utgivare för Radio Tokholm?
S. Jag. (Seppo Mälkki.)F. Vilka och/eller och vilka förbundsgrenar ingår i redaktionen?
S.
RSMH och RUS. Två stockholmsföreningar - SBG och Regnbågen i Kista,
tre från RUS.  F. Har Ni någon allmän målsättning för RT?
S.
Att sprida kunskap om psykiska funktionshinder, att ge en röst åt RSMHs
och RUS medlemmar. Att informera om nyheter.
 


F. Vem är er målgrupp?
S.
Alla som är intresserade av ämnet.  


F. Ingår reklam i sändningarna?
S. Funderar på det, har frågat men ej fått svar på sponsring.


F. Om inte, hur finansieras RT?
S.
Kommer att finansieras via AAF, andra vägar undersöks.


F. Eventuellt program för hösten?
S.
Jobbar på det. Intervjuer med brukare närmast, politiker och professionen
längre fram.F. Annan information som man kanske kan få med på RT:s presentation även
på Solbergagårdens hemsida?
S. Kommer.Tillbaka