Styrelsen för Solbergagården år 2005 ser ut som följer:

       Arkiv.

Ordförande:
Seppo Mälkki                                    seppo.mlkki@telia.com

Vice ordförande:
Herbert Jacobsson                             herbert.jacobson@telia.com

Sekreterare:
Lars Norrman

Ledamöter:
Yngve Engström
Kerstin Hållbus

Ersättare:
Helena Rådberg
Anita Thisell                                        anitathisell@hotmail.com

Revisorer:
Jan Åslund
Uno Olofsson
Leo Kauko (suppleant)                        leokauko@glocalnet.net

Valberedning:
Leo Kauko (sammankallande)
Victor Soto
Carina Kindborg

Tillbaka