Några länkar...

 

Engelskspråkiga sidor:

Schizophrenia.com - en stor internationell schizofrenisida: www.schizophrenia.com
Mental Health - en sida med en förteckning över mentala handikapp: www.mentalhealth.com

Svenskspråkiga sidor:

Wikipedia - Wikipedia - om Schizofreni: sv.wikipedia.org/wiki/Schizofreni
Netdoktor - somatisk som psykisk läkarsida med diskussioner: www.netdoktor.se
Patient FASS - nu slipper du skaffa boken varje år: www.fass.se
På Psyk Sidan - en samlig resurser för oss med psykiska problem: www.enigma.se
Psyk Siter - en sida med info om möjligheter till psykoterapi: www.psykoterapistiftelsen.se 

 

Eller har du förslag på länkar, e-posta till:
rsmh@solbergagarden.se

 

Tillbaka