Marianne Nordström

 Allén
Olja på duk 66x61Sportis
Olja på duk 77x76

 Solspegel
Olja på duk 60x38


Jämtvår
Olja på duk 70x40

 tillbaka