Vår webb och e-post adress:
http://solbergagarden.se
rsmh@solbergagarden.se

Flash
Hemsida

Det kan verka lite formellt... men här är några utdrag ur RSMH:s
stadgar för lokalföreningar...

§ 1. Lokalföreningens ändamål

Mom 1

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, är ett ideellt, partipolitiskt obundet och religiöst neutralt förbund, som genom socialpolitisk kamp och kamratstödjande verksamhet verkar för dem, som hotas av, är eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter.

Förbundet är öppet för alla som vill verka för dessa syften.

Grunden för RSMH:s verksamhet är medlemmarnas kunskaper om och erfarenheter av den sociala och psykiatriska vården och de påfrestningar som finns i samhället.

  Mom 2

RSMH verkar för:

1.
att medlemmarnas egna erfarenheter i sociala och psykiska frågor respekteras och tas tillvara i samhället.

2. att integritet och rättigheter respekteras för dem som har sociala och/eller psykiska besvär.

3. att ökade insatser görs för att förebygga sociala och/eller psykiska besvär.

4. att alternativa behandlingsformer utvecklas.

5. att samarbetet med RUS, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa utvecklas.
 

     Verksamheter på "Gården"
     Vår Styrelse   arkiv
     Några länkar
     
Verksamhetsberättelse
& verksamhetsplan år 2001  arkiv
     Solbergagårdens egna ideella
alster och inlägg

     Information angående Personligt Ombud
     Här är vidare en länk till RSMH:s Riksförbund www.rsmh.se
     Här kan du diskutera på WWW Viska.se

     Läs våra Solbergagårds Bladet  arkiv

 

                    

     Vår egen e-post adress till gården är: rsmh@solbergagarden.se

Gårdens adress är:

RSMH-Solbergagården
Folkparksv. 150
126 39 Hägersten


tel. 08-99 17 36
 

Hör av Dig, du är Välkommen till Solbergagården!!!

   Karta

Flash
Hemsida